Klima, miljø, grøn omstilling og udvikling

Det vil vi:

  • Udvikle og beskytte den fynske natur og miljø på et solidt fagligt og bæredygtigt grundlag så Fyn og øerne bliver endnu grønnere.

 

  • Udvikle og implementere indsatser, der styrker den fynske natur på en måde, der sikrer et øget optag af CO2.

 

  • Initiere samarbejder og indsatser, der har fokus på bæredygtige klimatilpasninger og beskyttelse af Fyns varierende kystlinje såvel biodiversitet og miljø i skov, eng og ved havet.

Naturen har altid været vigtig for menneskets trivsel og sundhed, og et grønnere Fyn er et mere attraktivt Fyn – for bosætning, for erhverv, for turisme. En varierende kystlinje, et sundt vandmiljø og natur med stor biodiversitet er befordrende for øget færdsel i naturen til fods og på cykel – og styrker både den fysiske og mentale sundhed. Dertil kan naturen blive en afgørende brik i kampen mod CO2. Naturen optager og lagrer CO2 udledninger fra det omgivende samfund, og bidrager dermed med at reducere CO2-aftrykket fra vores moderne liv. Det skal vi have fokus på. Og det skal vi handle på med målrettede indsatser og forsvarlig naturpleje.

 

På Fyn og øerne har vi tradition for at passe på naturen, mens vi også har dyrket og levet af den – og åbnet for gæster udefra. Nu skal vi tage skridtet videre og etablere forpligtende, strategiske samarbejder, videndeling og målrettede indsatser som giver synlige resultater, for både kyster, hav, natur og miljø har brug for handling nu for at stå godt i fremtiden.

 

Derfor skal vi udnytte det store potentiale lige uden for døren. Med et solidt fagligt afsæt skal vi udvikle og implementere indsatser, der beskytter miljøet i og omkring vores skove, enge, kystlinjer samt indsatser, der målbart øger naturens eget optag af CO2. Vi skal udfolde potentialet i grøn teknologi og målrettet naturpleje til at hjælpe os med klimabelastende CO2 udledninger. Vi skal udvikle kystlinjer, erhverv langs kysten og turismen på en balanceret måde, som giver tilbage til naturen samtidigt med, at den kan nydes og bidrager til vores velvære og liv.

Kontakt

 

Teis Løgstrup Bro
Chefkonsulent

Tlf.: 92825424
E-mail: tlb@byregionfyn.dk

 

Henrik Hagelskjær
Chefkonsulent

Tlf.: 20 45 04 84
E-mail: hha@byregionfyn.dk

Indsatser

Signatur indsats: Fyn 2030 

 

Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid

 

Det vil vi:

  • Reducere CO2 udledninger med 80% i 2030
  • Sikre at 80% af alt plast genanvendes i 2030
  • Sikre at 70% genanvendelse af alt husholdningsaffald i 2030

 

 

På Fyn står vi sammen om at skabe en bæredygtig fremtid, og vi går derfor foran med en ambitiøs målsæt­ning om at reducere CO2-udledningen med 80 procent i 2030 i forhold til 1990. Vores klimaudfordringer er tæt forbundne med res­sourceforbruget. Derfor har vi også en målsætning om at genanvende 80 procent af plastaffaldet og 70 pro­cent af det øvrige husholdningsaffald i 2030.

Visionen er et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

Skal visionen blive til virkelighed, og skal vi nå målene for 2030, kræver det samarbejde og opbakning fra alle.

Fyn er et fællesskab af ti kommuner med næsten 500.000 borgere, tusindvis af virksomheder, forsynin­ger, uddannelses- og forskningsinstitutioner og interes­seorganisationer, som alle er en aktiv del af de handlin­ger, der skal bringe os i mål. Fyn 2030 er med sine målsætninger rammen for de fælles løsninger, der giver ekstra værdi og samler Fyn om den fælles vision. Den sikrer, at vi udnytter synergier mellem sektorer, på tværs af kommuner, virksomheder, uddannelses- og forskningsverdenen – og ikke mindst civilsamfundet. At vi deler viden og erfaringer og heri­ gennem finder de bedste løsninger.

Gennem Fyn 2030 står vi sammen om visionen, fælles mål og handlinger for en bæredygtig fremtid – det er nemlig først, når ambitionerne bliver fælles, at vi lykkes med at nå i mål.

 

Kontaktinfo: Teis Løgstrup Bro: tlb@byregionfyn.dk

DK 2020

Organisering

 

Indsatsen er forankret i et programledernetværk som består af repræsentanter fra de fynske kommuner. Programledernetværket refererer til Tekniksdirektørforum Fyn: (evt lidt mere info om netværket)