Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn og øerne

Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn og øerne

Fyn og Øerne, Danmark

– I dag offentliggøres den længe ventede statusrapport om mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn og øerne i 2023. Rapporten konkluderer, at der er en kritisk høj andel af restgruppen i forhold til resten af landet, og at der er presserende behov for handling for at reducere denne andel.

Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur (FSDI) har sammen med Geo Gyn afdækket mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn og øerne for 2023.

Afdækningen/rapporten viser fortsat forbedring af den digitale infrastruktur på Fyn og øerne. Der er dog stadig betydelige udfordringer, hvor der er behov for en ekstra indsats for at nå målene om, at alle boliger og virksomheder skal have adgang til minimum 100/30 Mbit/s og 4G i 2025, samt at 98 pct. af alle boliger og virksomheder skal være dækket med en infrastruktur, der kan levere 1000 Mbit/s i downloadhastighed i 2025.

Det er fundamentalt at fastholde den nationale politiske målsætning om, at alle adresser skal med og det er vigtigt at påpege at der er en særlige udfordring for Fyn og øerne, hvis statens målsætninger skal nås.

Bo Hansen, Borgmester, Svendborg Kommune, udtaler: “Vi ser nu tydeligt, at mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn og øerne kræver en strategisk og målrettet indsats. Rapporten understreger vigtigheden af at øge udbredelsen af fiber, så hele geografien dækkes, og ikke kun de kommercielt interessante områder.”

Søren Steen, Borgmester, Assens Kommune, udtaler: “Det er klart, at udrulningen af 5G alene ikke løser udfordringerne på Fyn og øerne. Vi skal tænke bredt og prioritere områder, der er særligt udfordrede, som f.eks. Langeland og andre øer, hvor dækningen stadig halter.”

Tonni Hansen, Borgmester, Langeland Kommune, udtaler: “Rapporten understreger behovet for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen på Langeland og andre øer. Vi må arbejde sammen for at sikre, at alle borgere har adgang til stabil og tidssvarende dækning.”

Rapportens centrale budskaber er:

  • Andelen af restgruppen på Fyn og øerne er kritisk høj procentvis i forhold til resten af landet og skal reduceres.
  • Udbredelsen af fiber skal øges for at dække hele geografien, ikke kun kommercielt interessante områder.
  • Udrulningen af 5G alene løser ikke udfordringerne på Fyn og øerne.
  • Mobil- og bredbåndsdækningen på Langeland og øvrige øer skal forbedres.

 

Læs hele rapporten her.

 

Cases:

Sundhedsplejerske, Karen Madsen: “I mit arbejde som sundhedsplejerske oplever jeg dagligt, hvor vigtig en stabil og hurtig mobil dækning er, selv i geografiske yderområder. Det er afgørende for at kunne yde optimalt sundhedspleje, især når vi skal bruge digitale løsninger til at kommunikere med patienter eller dele vigtige oplysninger med kolleger.”

Håndværksmester, Lars Andersen: “Som håndværksmester er vi konstant på farten og arbejder på tværs af Fyn. Et hurtigt og stabilt internet er afgørende for vores arbejde – fra at sende fakturaer til at planlægge opgaver og bruge digitale værktøjer på byggepladsen. Der er et klart behov for forbedringer, især når vi befinder os i områder med dårlig dækning.”

Anbefalinger til Teleforligskredsen:

Baseret på kommunernes erfaring og viden om udfordringerne med mobil- og bredbåndsdækning, anbefales det, at Teleforligskredsen sikrer følgende:

  • Fastholdelse af den nationale målsætning om 100/30 Mbit/s til alle adresser med en garanteret dækning, for at undgå at efterlade nogen uden stabil og tidssvarende dækning.
  • Ikke accepterer dækningsniveauer under 100/30 Mbit/s og gøre dette tilskudsberettiget via Bredbåndspulje eller anden statslig økonomisk støtte.
  • Politisk påbegynde arbejdet med at hæve det nationale ambitionsniveau for udviklingen af den digitale infrastruktur, så det harmonerer med EU’s målsætning for 2030, hvor alle skal have adgang til 5G og Gbit-forbindelse.

 

“Vi appellerer til Teleforligskredsen om at anerkende vigtigheden af disse anbefalinger og arbejde sammen med kommunerne for at sikre en moderne og tilgængelig digital infrastruktur for alle borgere på Fyn og øerne,” udtaler borgmestrene samlet.

3 Comments

Post A Comment