2030 Tag

Klimaforandringerne kan i dag mærkes verden over. Det har skabt en fælles erkendelse af, at klimaforandringerne er en af de største, mest komplekse og sammenhængende udfordringer, verdenssamfundet står overfor. Det er ikke længere et spørgsmål om for eller imod, men en udfordring, der kalder på...