Arbejdsmarked og Uddannelse

Det vil vi:

 

• Sikre gode betingelser for de fynske virksomheders muligheder for – både nu og i fremtiden – at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft og talent.

 

• Arbejde for, at alle unge får en uddannelse. Uddannelsen af vores unge er forudsætningen for et stærkt og dynamisk Fyn – også i fremtiden.

 

• Sikre, at den fynske arbejdsstyrkes kvalifikationer og kompetencer matcher de behov, der er på arbejdsmarkedet. Omskoling og opkvalificering skal hjælpe ledige med at finde en vej ind i nye brancher

Et stærkt arbejdsmarked og uddannelsessystem er centralt for vækst og udvikling. Det danske ar­bejdsmarked har været inde i en positiv udvikling med stigende beskæftigelse og en faldende ledig­hed. Et billede, der i høj grad også kendetegner det fynske arbejdsmarked lige nu. Vækstbrancherne giver ydermere Fyn en stærk erhvervsprofil og skaber beskæftigelse i alle fynske kommuner.

 

Samtidig oplever virksomhederne i stigende omfang mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det kan blive en produktionsbegrænsende og dermed væksthæmmede faktor. Det samme billede gør sig gældende på dele af det kommunale arbejds­marked, hvor rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne er en voksende udfordring og indenfor nogle faggrupper opleves allerede en akut mangel.

 

Derfor er det afgørende at få skabt forudsæt­ningerne for, at virksomhederne på Fyn både nu og i fremtiden kan rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Det vil vi gøre ved fokus på tiltrækning af arbejdskraft, på at kvalificere arbejdsstyrken og styrke erhvervssamarbejdet, så kompetencerne matcher virksomhedernes behov og på at sikre de unge uddannelse.

 

Fyn udgør et sammenhængende arbejdsmarked, og vi vil skabe fælles muligheder og fremtidsper­spektiver for et godt liv og karriere på hele Fyn og øerne. Så Fyn er i stand til at møde en verden i forandring ikke bare i dag, men også i fremtiden.

Kontakt

 

Henrik Hagelskjær
Chefkonsulent

 

Tlf.: 20 45 04 84
E-mail: hha@byregionfyn.dk

Indsatser

Partnerskab for international arbejdskraft på Fyn og øerne

Partnerskabet skal se helhedsorientering på tiltrækning, modtagelse og tilknytning af international arbejdskraft og styrke relationerne mellem partnerskabets medlemmer og organisationer. Der er mange forskellige vinkler og områder som der kan tages fat på, men først og fremmest er det vigtigt at danne sig et overblik situationen som den ser ud lige nu og derefter lave en meningsfuld afgrænsning.

 

Formål:

Partnerskabets hovedopgave er derfor at identificere barriererne for de færre internationale faglærte og højtuddannede i regionen og bidrage til mulige løsninger med fokus på de særlige kendetegn regionen har.

Efter identifikationen af barriere kan partnerskabet komme med forslag til, hvordan tiltrækning og tilknytning af international arbejdskraft kan øges på Fyn og øerne med et helhedsorienteret blik på området samt at medvirke til at sikre den nødvendige koordination i den overordnede indsats.

Partnerskabet for international arbejdskraft forpligter sig til, at alle indsatser og initiativer skal være med hensyntagen til, at arbejdskraften ansættes på sædvanlige løn- og vilkår, dels for at sikre fair konkurrence på arbejdsmarkedet og dels for at sikre, at de integreres bedst muligt og bliver så længe, som de har lyst.

Partnerskabets indsatser skal ses som et operationelt supplement til Strategi Fyn, som er godkendt i alle de fynske kommuner. I Strategi Fyn under fokusområdet arbejdsmarked og uddannelse gøres det tydeligt, at visionerne for fremtidens fynske arbejdsmarked og de behov og vækstpotentialer, dette medfører, kun kan realiseres i et samarbejde mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.

 

Målgruppe

Partnerskabet er rette mod følgende overordnede målgrupper:

   1. Højtuddannet international arbejdskraft
   2. Faglært international arbejdskraft til det private
   3. Faglært international arbejdskraft til sundhed- og plejesektoren
   4. Internationale studerende og forskere og overgangen til det fynske arbejdsmarked.

 

Arbejdsgruppen består af:

Julie Fink fra Odense Kommune, Heidi Ås fra IDA, Susanne Willers fra Fynsk Erhverv, Helene Fast Seefeldt fra SDU RIO, Ida Andersen fra DI og Lars Havelund fra Dansk Erhverv.