Arbejdsmarked og Uddannelse

Det vil vi:

 

• Sikre gode betingelser for de fynske virksomheders muligheder for – både nu og i fremtiden – at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft og talent.

 

• Arbejde for, at alle unge får en uddannelse. Uddannelsen af vores unge er forudsætningen for et stærkt og dynamisk Fyn – også i fremtiden.

 

• Sikre, at den fynske arbejdsstyrkes kvalifikationer og kompetencer matcher de behov, der er på arbejdsmarkedet. Omskoling og opkvalificering skal hjælpe ledige med at finde en vej ind i nye brancher

Et stærkt arbejdsmarked og uddannelsessystem er centralt for vækst og udvikling. Det danske ar­bejdsmarked har været inde i en positiv udvikling med stigende beskæftigelse og en faldende ledig­hed. Et billede, der i høj grad også kendetegner det fynske arbejdsmarked lige nu. Vækstbrancherne giver ydermere Fyn en stærk erhvervsprofil og skaber beskæftigelse i alle fynske kommuner.

 

Samtidig oplever virksomhederne i stigende omfang mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det kan blive en produktionsbegrænsende og dermed væksthæmmede faktor. Det samme billede gør sig gældende på dele af det kommunale arbejds­marked, hvor rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne er en voksende udfordring og indenfor nogle faggrupper opleves allerede en akut mangel.

 

Derfor er det afgørende at få skabt forudsæt­ningerne for, at virksomhederne på Fyn både nu og i fremtiden kan rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Det vil vi gøre ved fokus på tiltrækning af arbejdskraft, på at kvalificere arbejdsstyrken og styrke erhvervssamarbejdet, så kompetencerne matcher virksomhedernes behov og på at sikre de unge uddannelse.

 

Fyn udgør et sammenhængende arbejdsmarked, og vi vil skabe fælles muligheder og fremtidsper­spektiver for et godt liv og karriere på hele Fyn og øerne. Så Fyn er i stand til at møde en verden i forandring ikke bare i dag, men også i fremtiden.

Kontakt

 

Henrik Hagelskjær
Chefkonsulent

 

Tlf.: 20 45 04 84
E-mail: hha@byregionfyn.dk

Indsatser

Partnerskab for international arbejdskraft på Fyn og øerne

 

Partnerskabet skal se helhedsorientering på tiltrækning, modtagelse og tilknytning af international arbejdskraft og styrke relationerne mellem partnerskabets medlemmer og organisationer. Der er mange forskellige vinkler og områder som der kan tages fat på, men først og fremmest er det vigtigt at danne sig et overblik situationen som den ser ud lige nu og derefter lave en meningsfuld afgrænsning. 

 

Formål:

Partnerskabet formål er at komme med bud på hvordan tiltrækning og tilknytningen af international arbejdskraft øges på Fyn og øerne med et helhedsorienteret blik på området som omfatter bosætning, attraktivitet, erhvervsturisme, overgang fra studie til arbejdsmarkedet, partnerjob, kultur og fritid, onboarding, smidig sagsbehandling, velkomst og udbredelsen af best practice.

I partnerskabet er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe som vil fremlægge bud på afgrænsning,  kommissorium og mulig pilot indsats til efteråret. 

Arbejdsgruppen består af:

Julie Fink fra Odense Kommune, Heidi Ås fra IDA, Jytte Reinholdt fra Fynsk Erhverv, Helene Fast Seefeldt fra SDU RIO og Lars Havelund fra Dansk Erhverv.