VISION

Vi skal styrke både det fynske arbejdsmarked og området for viden og uddannelse, så det fortsat er et stærkt fundament for Fremtidens Fyn. Vi skal udvikle Fyns bosætningsprofil, så endnu flere kommer hertil for at bo og arbejde i et af Danmarks allermest attraktive og grønne områder, hvor vi har fokus på natur og miljø. Og vi skal sikre en bæredygtig og klog udvikling af mobilitet og infrastruktur på Fyn, så vi er på forkant med fremtidens behov.

POLITISK LEDERSKAB

Det politiske lederskab ligger hos de fynske kommunalbestyrelser og varetages løbende gennem Borgmesterforum Fyn.

Peter Rahbæk Juhl, Borgmester, Odense
Mette Landtved-Holm, Borgmester Nordfyns Kommune
Mette Landtved-Holm - Borgmester, Nordfyns Kommune
Kenneth Muhs - Borgmester, Nyborg Kommune
Tonni Hansen - Borgmester, Langelands Kommune
Søren Steen Andersen - Borgmester, Assens Kommune
Borgmester Peter Hansted
Peter Hansted - Borgmester, Ærø Kommune
Kasper Ejsing Olesen - Borgmester, Kerteminde Kommune
Johannes Lundsfryd Jensen - Borgmester, Middelfart Kommune
Hans Stavnsager - Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune
Bo Hansen - Borgmester, Svendborg Kommune

Kommunaldirektørforum Fyn sikrer sammenhæng ml. det strategiske politiske niveau og det operationelle niveau i kommunerne og bliver initiator på forslag til fælles handlinger, der skal løftes til politisk niveau.

ORGANISERING

Byregion Fyns politiske ledelse udgøres af Borgmesterforum Fyn, der varetager samarbejdets politiske styring og koordinering. Den politiske beslutningskraft ligger i de fynske byråd. Tilsvarende sker den administrative styring i Kommunaldirektørforum Fyn. I praksis gennemføres de konkrete projekter i et samarbejde mellem kommunerne, mens projektledelsen som regel vil være forankret i én af kommunerne. Byregion Fyn driftes af et sekretariat.