Historie

2011 – 2012: Fynsprojektet

 

I forbindelse med Landsplanredegørelsen 2010 og efter aftale mellem miljøministeren og ni fynske borgmestre blev det undersøgt, hvordan et øget samarbejde på Fyn kan understøtte og fremme den fynske vækst og udvikling (ift. tiltrækning og kvalificering af arbejdskraft, virksomheder, kompetencer og investeringer til Fyn).

 

Der sættes fokus på et styrket politisk lederskab, de fynske potentialer for erhvervsudvikling, behovet for moderne infrastruktur og tilgængelighed samt ambitionen om øget bosætning på Fyn

 

Ni fynske kommuner deltager i projektet – Assens, Faaborg Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø. Herudover deltager Naturstyrelsen og Region Syddanmark.

 

August, 2013: Byregion Fyn grundlægges

Fynssekretariatet etableres som sekretariat for Borgmesterforum Fyn og Kommunaldirektørforum Fyn.


Der skabes formaliserede møder med de Fynske MF´ere og også med de fynske planchefer. Fyns Fremtid konferencen udvikles som tilbagevendende årlig/halvårlig event for de fynske byråd 

 

(Ni konferencer afholdt til dato). Udvikling af kommunernes første fælles strategi for tværkommunalt samarbejde Strategi FYN 2014-21 igangsættes.

 

2014 – 2017: Strategi FYN 2014-17

 

Strategi Fyn 2014-17 vedtages og udvalgte indsatser implementeres i periode.


Energiplan Fyn (bæredygtig energi og grøn omstilling). Fælles fynsk Masteplan vedtages og danner strategiske grundlag for en bedre digital infrastruktur på Fyn. FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 (trafikale korridorer og knudepunkter) vedtages som tværkommunalt grundlag for forbedret mobilitet på Fyn. 

 

2018 – 21: Vedtagelse og implementering af Strategi FYN 2018-21

 

Tre strategiske spor for fælles handling:

  • Arbejdsmarked og uddannelse
  • Bosætning og Attraktivitet
  • Infrastruktur og Mobilitet

 

2021-nu: Vedtagelse og implementering af Strategi FYN 2022-25

 

4 strategiske spor for fælles handling ved tages i strategi FYN 22-25

 

  • Arbejdsmarked og uddannelse
  • Bosætning og Attraktivitet
  • Infrastruktur og Mobilitet 
  • Natur og Miljø