Indsatsområder

De fynske kommuner, fynske organisationer og fynske virksomheder sammen om en lang rækker projekter til gavn for hele Fyn.

 

Indsatserne er inddelt i 4 fokusområder: arbejdsmarkeds- og uddannelse, bosætning- og attraktivitet, infrastruktur- og mobilitet og klima og miljø. Derudover er det 2 tværgående fokusområder bæredygtighed og kommunikation- og interessevaretagelse.  

På Fyn og øerne arbejder vi sammen om at

understøtte den fælles udvikling og vækst.

 

De fynske kommuner kan hver især noget forskelligt. Og tilsammen kan vi noget helt særligt. Hver kommune har sine forcer og spiller sin egen unikke rolle i samarbejdet. På Fyn og øerne spiller vi hinanden gode og står stærkere sammen end hver for sig.

Det seneste årti har vi været på en god rejse sammen.

Siden Fynprojektet i 2011 – som sidenhen blev efterfulgt af første version af Strategi Fyn i 2014 – har en fælles fynsk strategi dannet rammen om de fynske kommuners samarbejde, som løbende er blevet styrket. Ved indgangen til 2022 er den fynske sammenhængskraft og det fynske samarbejde historisk stærkt.

Der er skabt politisk ejerskab på tværs af de fynske kommuner. Fælles strategier for infrastruktur, turisme, bæredygtighed og grøn omstilling samt en styrket politisk interessevaretagelse af fynske mærkesager har skabt helt nye muligheder for udvikling, og Fyn er i perioden styrket på Danmarkskortet for vækst.

 

I dag arbejder de fynske kommuner, fynske organisationer og fynske virksomheder sammen om en lang rækker projekter til gavn for hele Fyn. Vi samarbejder for at skabe bæredygtig vækst, et voksende arbejdsmarked og god livskvalitet for vores omkring 500.000 indbyggere. Og vi taler klarere end nogensinde med en fælles fynsk stemme, der giver Fyn landspolitisk gennemslagskraft.

Vi er nået langt sammen, men rejsen er ikke slut. Der er fortsat behov for at arbejde målrettet med at sikre, at Fyn og øerne også i fremtiden er en landsdel med vækst og udvikling – hvor fokus på bæredygtig vækst, gode job- og uddannelsesmuligheder, fællesskab, tryghed og muligheden for at forene storby med naturskøn idyl skaber rammerne om det gode liv.

 

Vi har tidligere og vil også løbende møde udfordringer, usikkerheder og forandringer. Det har vi gået til og klaret sammen og fået skabt et solidt fundament at bygge videre på.

Med et professionelt tværkommunalt samarbejde gør vi fremtidens udfordringer til muligheder og potentialer, der skal gribes og forløses i fællesskab. Og når vi sammen kommer i mål, så styrkes både Fyn og den enkelte kommune.

 

De fynske borgmestre