Bosætning og attraktivitet

Det vil vi:


• Sikre øget befolkningstilvækst samlet på Fyn og øerne – både ved at tiltrække nye borgere og fastholde dem, der allerede bor her.


• Skabe en landsdel, hvor det skal være let at træffe bæredygtige valg og sænke klimaaftrykket – både i forhold til at bo, leve og besøge. 


• Synliggøre og markedsføre fynske potentialer og muligheder – både som et ideelt sted at drive virksomhed, bo og besøge.


• Styrke og udvikle den fynske turisme gennem fælles projekter og markedsføring.

Et stærkt arbejdsmarked og uddannelsessystem er centralt for vækst og udvikling. Det danske ar­bejdsmarked har været inde i en positiv udvikling med stigende beskæftigelse og en faldende ledig­hed. Et billede, der i høj grad også kendetegner det fynske arbejdsmarked lige nu. Vækstbrancherne giver ydermere Fyn en stærk erhvervsprofil og skaber beskæftigelse i alle fynske kommuner.

 

Samtidig oplever virksomhederne i stigende omfang mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det kan blive en produktionsbegrænsende og dermed væksthæmmede faktor. Det samme billede gør sig gældende på dele af det kommunale arbejds­marked, hvor rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne er en voksende udfordring og indenfor nogle faggrupper opleves allerede en akut mangel.

 

Derfor er det afgørende at få skabt forudsæt­ningerne for, at virksomhederne på Fyn både nu og i fremtiden kan rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Det vil vi gøre ved fokus på tiltrækning af arbejdskraft, på at kvalificere arbejdsstyrken og styrke erhvervssamarbejdet, så kompetencerne matcher virksomhedernes behov og på at sikre de unge uddannelse.

 

Fyn udgør et sammenhængende arbejdsmarked, og vi vil skabe fælles muligheder og fremtidsper­spektiver for et godt liv og karriere på hele Fyn og øerne. Så Fyn er i stand til at møde en verden i forandring ikke bare i dag, men også i fremtiden.

Kontakt

 

Henrik Hagelskjær
Chefkonsulent 

Tlf.: 20450484
E-mail: hha@byregionfyn.dk  

 

Teis Løgstrup Bro
Chefkonsulent

Tlf.: 92825424
E-mail: tlb@byregionfyn.dk

Indsatser

light bulb

 

Adgang til fonde 

 

I Byregion Fyn ved vi hvor vigtige fondsmidler er for kultur-, social- og fritidsområdet.
Derfor tilbyder Byregion Fyn og de fynske kommuner gratis adgang til platformen fonde.dk til det fynske foreningsliv på kultur-, social- og fritidsområdet.

 

SELVBETJENING

Adgang til fonde.dk

På fonde.dk kan du nemt søge relevante fonde frem til din/jeres projektidé, få råd & vejledning og finde brugbare skabeloner og praktisk værktøj til god og målrettet fundraising.

 

Fynske foreninger, landsbyråd samt kunst- og kulturaktører kan oprette ét gratis login til fonde.dk og få gavn af Danmarks største online fondsdatabase.

Byregion Fyn og de fynske kommuner ønsker god fundraising – vi glæder os til at se jeres projekter udfolde sig!

 

Få adgang

Tryk på den grønne / sorte kasse – så bliver du ledt til kontaktformular, som du skal udfylde og tryk send. Dine oplysninger videresendes direkte til fonde.dk, som bruger oplysningerne til at oprette dig som bruger og tildele dig et login til fonde.dk. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage ved henvendelse til fonde.dk 

Du vil i løbet af nogle dage modtage login fra fonde.dk. Det udleverede login består af et brugernavn og password, som er personligt og må ikke videregives til 3. person.

Tryk på sort/grøn boks for at komme til kontaktformular.

 

Selvbetjening: Adgang til fonde.dk

Bosætnings og attraktivitetsnetværk for Fyn og øerne

Arbejdskraft er tidens vigtigste valuta og ressource, og adgangen til kompetent og kvalificeret arbejdskraft er en af de største drivkræfter for fremtidig omstilling, udvikling og vækst. Det kan dog være udfordrende for den enkelte virksomhed, både offentlige og private, at tiltrække, tilknytte og fastholde kompetent arbejdskraft. Den generelle mangel på kvalificeret arbejdskraft, især inden for STEM-områderne og i sundheds- velfærdsektoren, har fået øget opmærksomhed på nationalt plan. Særligt inden for sundhedssektoren, ældreplejen, og den voksende robot- og automatiseringsindustri oplever vi her på Fyn en mangel på kvalificerede fagfolk og høj specialiserede medarbejdere. Derudover sker der rent demografisk en reducering af arbejdsstyrken i langt de fleste kommuner og SDU beretter at en del af de international studerende som de modtager bosætter sig i Hovedstadsområdet, hvilet bestemt ikke er gavnligt for udviklingen på Fyn.

 

Der er derfor behov for at bosætning og attraktivitet tænkes ind i en strategisk ramme, som kan medvirke til at understøtte udviklingen og omstillingen på Fyn og øerne.