Det Fynske S-Tog

Lige nu er der et vindue for at styrke den regionale togdrift på Fyn, vinduet falder sammen med realiseringen af den første etape af timemodellen, etableringen af et nyt spor på Vestfyn, åbningen af Femern forbindelse (godstransport) og DBSs køb af nye tog. Dette gør, at der netop nu er en chance for at etablere det fynske S-tog, som ikke vil være der senere, når de nationale ændringer et trådt i kraft. Formålet med de Fynske S-tog er at forbedre den kollektive trafik, øge mobiliteten, reducere CO2 udledningerne ved transport og binde Fyn bedre sammen for fremtidens vækst og omstilling på Fyn.

Formålet med de fynske S-tog er at forbedre den kollektive trafik, øge mobiliteten, reducere C02 udledningerne ved transport og binde Fyn bedre sammen for fremtidens vækst og omstilling på Fyn.
Målet er en hyppig og stabil regionaltogsdrift på Fyn, som binder Fyn og øerne sammen og sikrer at den regionale og landsdække togtrafik hænger sammen på Fyn og i Danmark.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.