Fyn 2030

Klimaforandringerne kan i dag mærkes verden over. Det har skabt en fælles erkendelse af, at klimaforandringerne er en af de største, mest komplekse og sammenhængende udfordringer, verdenssamfundet står overfor. Det er ikke længere et spørgsmål om for eller imod, men en udfordring, der kalder på politisk lederskab og handling, mens tid er.

Der er med Parisaftalen og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling sat retning for en global kursændring – men det er op til os alle at forfølge målene med konkrete handlinger. Med de danske 2030-målsætninger om at sænke CO2-udledningerne med 70 procent i forhold til 1990, reducere vores affaldsmængder og øge genanvendelsen til 60 procent, er der sat en klar ramme for den danske indsats frem mod klimaneutralitet i 2050.

Hvis de internationale pejlemærker skal have effekt og den nationale indsats succes, kræver det en gennemgribende omstilling af vores samfund og store forandringer i måden, vi håndterer energi og ressourcer på. Det kræver samarbejde og fælles handlinger – ikke mindst lokalt. For mens EU og Folketinget sætter rammerne gennem love og afgifter, er det i kommunerne, i de offentlige forsyninger, i virksomhederne, på uddannelsesinstitutionerne og blandt borgerne, de konkrete handlinger sker. Klimaforandringerne er en global udfordring, der kræver lokale handlinger.

Hvis de internationale pejlemærker skal have effekt og den nationale indsats succes, kræver det en gennemgribende omstilling af vores samfund og store forandringer i måden, vi håndterer energi og ressourcer på. Det kræver samarbejde og fælles handlinger – ikke mindst lokalt.

På Fyn ønsker vi at gå foran med en fælles stærk vision og ambitiøse målsætninger, der viser vejen mod et klimaneutralt Fyn uden affald. Vi står sammen om at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger – på tværs af kommuner, mellem sektorer og i samarbejdet mellem det private og offentlige. Vi ser det som forudsætningen for at sikre det gode liv for de kommende generationer og skabe et Fyn, som fortsat vil være et attraktivt sted at bo og drive virksomhed.

Vi kalder det Fyn 2030
– sammen om en bæredygtig fremtid.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.